پیغام روزانه

علی (ع)فرموده است :به هر نسبت که دانش آدمی زیادتر میشود توجه خود را بنفس خویش افزون میکند و برای نیل بسعادت و صلاح سعی و کوشش خود را بکار میاندازد.

اعضاي آنلاين

ما 2 مهمان آنلاین داریم

سه شنبه 29 خرداد
1397

6. شوال 1439


20. ژوئن 2018

دانلود مرورگر فایرفاکس

کاربر گرامی جهت مشاهده بهتر این وب سایت از مرورگر فایرفاکس استفاده نمائید

 
اداره رفاه دانشجويان
صدور دفترچه اقساط

راهنماي بازپرداخت و صدور دفترچه اقساط در سیستم فاز 2 براي دانشجویان نوبت دوم شبانه

* بدهکاران دارای دفترچه ی اقساط می بایست در تاریخ سررسید هر یک از اقساط : به یکی از شعب بانک تجارت در سراسر کشور مراجعه و مبلغ بدهی خود را به حساب مندرج در فیش واریز کرده و نسخه دوم ( رسید مخصوص پرداخت کننده) را تا تسویه حساب نهایی نزد خود نگهداری نمایند . در صورت عدم پرداخت به موقع اقساط ( سه قسط متوالی) کل بدهی به دین حال تبدیل می گردد و بدهکاران موظف به پرداخت کل بدهی به صورت یکجا خواهد بود .

*فارغ التحصیلان مراکز آموزش عالی داخل کشور که خدمت نظام وظیفه خود را قبل از شروع به تحصیل انجام داده یا به نوعی از انجام خدمت نظام وظیفه معاف شده و یا میشوند ملزم هستند حداکثر نه ماه پس از فراغت ازتحصیل با سپردن تعهد لازم به صندوق، دیون تحصیلی خود را بر اساس دفترچه شخصاً و یا از طریق محل اشتغال بازپرداخت نمایند ودر صورتیکه بیش از سه بار متوالی در پرداخت اقساط بدهی خود تأخیر نمایند بدهی آنان به دین حال تبدیل خواهد شد.

* تعداد و مبلغ اقساط بهره مندان از مزایاي صندوق توسط صندوق رفاه دانشجویان تعیین خواهد شد. (با توجه به میزان بدهی حداقل یک سال و حداکثر پنج سال)

*تاریخ آغاز بازپرداخت بدهی فارغ التحصیلان مراکز آموزش عالی داخل کشور که مشمول انجام خدمت نظام وظیفه میباشند حداکثر به نه ماه بعد از انجام خدمت نظام وظیفه آنان موکول میگردد.

*بهره مندان از مزایاي صندوق رفاه دانشجویان چنانچه در داخل کشور و یا با استفاده از بورس تحصیلی قصد ادامه تحصیل در خارج از کشور در مقاطع بالاتر را داشته باشند در صورتی که پس از فراغت از تحصیل مقطع قبلی، نسبت به بازپرداخت قسمتی از دیون خود طبق مقررات صندوق اقدام نموده باشند، میتوانند با سپردن تعهد، بازپرداخت بقیه بدهی خود را به بعد از اتمام مقطع تحصیلی جدید موکول نمایند.

*بهره مندان فارغ التحصیل از دانشگاههاي داخل کشور که به صورت آزاد قصد ادامه تحصیل در خارج از کشور را دارند ملزم به بازپرداخت کلیه وجوه دریافتی و اخذ تسویه حساب از صندوق براي دریافت مدارك تحصیلی خود هستند.

*بهره مندان از مزایاي صندوق که قصد ادامه تحصیل در مراکز آموزش عالی وابسته به سایر دستگاهها را داشته باشند ملزم هستند قبل از دریافت هر نوع مدرك تحصیلی با صندوق رفاه دانشجویان تسویه حساب نمایند.

*دانشجویان و دانش آموختگانی که به نحوي از مزایاي صندوق بهره مند و به درجه رفیع شهادت نائل یا جانباز، از کارافتاده کلی یا فوت میشوند در صورت اعلام رویداد مذکور حسب مورد از سوي بنیاد شهید انقلاب اسلامی، بنیاد مستضعفان وجانبازان، سازمان بهزیستی کشور و یا سازمان ثبت احوال، از کلیه دیون خود به صندوق به استثناي ودیعه مسکن و جریمه عدم تخلیه به موقع خوابگاه معاف میشوند.

*مدت بازپرداخت بدهی دانشجویان روشندل، ناتوان وکم توان جسمی دو برابر مدت تصویب شده براي دانشجویان عادي می باشد و تاریخ شروع بازپرداخت بدهی آنان یک سال پس از فراغت از تحصیل در نظر گرفته می شود.

تبصره: تأیید دانشجویان ناتوان و کم توان جسمی می باید توسط سازمان بهزیستی کشور و دانشجویان روشندل توسط معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه انجام گیرد.

*تارکین تحصیل اعم از انصرافی واخراجی ملزم به بازپرداخت یکجاي بدهی خود میباشند. تسلیم اصل مدرك تحصیلی و ریزنمرات استفادهکنندگان از کمک یا وام فقط بعد از استرداد کلی بدهی و انجام تعهدات قانونی دیگر امکان پذیر است.

*مدت بازپرداخت تسهیلات دریافتی دانشجویان قهرمان ورزشی 2 برابر مدت تصویب شده در آییننامه بازپرداخت بدهی دانشجویان عادي میباشد. تاریخ شروع بازپرداخت بدهی دانشآموختگانی که خدمت نظام وظیفه خود را قبل از شروع به تحصیل انجام دادهاند و یا به نوعی از انجام خدمت نظام وظیفه معاف شده یا میشوند یکسال و دانش آموختگانی که مشمول انجام خدمت وظیفه میباشند 3 سال پس از فراغت از تحصیل میباشد.

*جهت صدور دفترچه اقساط به کلیه دانش آموختگان 10 درصد از کل بدهی میبایست پرداخت گردد و براي مابقی بدهی دفترچه اقساط صادر میشود.

*دانشجویان و فارغ التحصیلانیکه به نحوي از مزایاي صندوق بهره مند و به درجه رفیع شهادت نائل یا جانباز،ازکارافتاده کلی یا فوت شده اند یا میشوند درصورت اعلام رویداد مذکور حسب مورد از سوي بنیاد شهید انقلاب اسلامی، بنیاد مستضعفان و جانبازان، سازمان بهزیستی کشور، و یا سازمان ثبت احوال از کلیه دیون خود به صندوق بريالذمه میشوند.

*تسلیم اصل مدرك تحصیلی و ریزنمرات استفاده کنندگان از کمک یا وام فقط بعد از استرداد کلی بدهی و انجام تعهدات قانونی دیگر امکان پذیر است.

*بعد از اتمام کلیه قسطهای دفترچه اقساط با کارشناس صندوق رفاه دانشجویی واحد صدور دفترچه تماس حاصل نموده و در صورت نداشتن نقص  فیشهای پرداختی کارهای مربوطه به تایید  تسویه حساب صندوق انجام و بعد از تایید نهایی به اداره فارغ التحصیلان ارسال می گردد. ( نگهداری از رسیدهای پرداختی تا تایید تسویه حساب نهایی از صندوق الزامیست).

نحوه بازپرداخت وام شهریه جهت دانشجویان نوبت دوم

-1 تاریخ سررسید اقساط نه ماه پس از فراغت از تحصیل میباشد.

-2 تعداد اقساط در دوره هاي کاردانی و کارشناسی ناپیوسته حداکثر 36 ماه و دوره کارشناسی حداکثر 60 ماه و دورههاي کارشناسی ارشد پیوسته، ناپیوسته و دکتراي تخصصی حداکثر 72 ماه میباشد.

-3 تارکین تحصیل اعم از اخراجی، انصرافی و ترك تحصیل ملزم به بازپرداخت یکجاي بدهی خود میباشند.

-4 مدت خدمت نظام وظیفه به زمان مندرج در بند یک  اضافه میگردد.

-5 مبلغ کارمزد وام شهریه در پایان تحصیل، ترك تحصیل، اخراج و انصراف از تحصیل به صورت اقساط از دانش آموخته اخذ میشود.

-6 تحویل ریز نمرات و مدارك به دانشجوي استفاده کننده از این تسهیلات منوط به ارائه تسویه حساب از صندوق رفاه دانشجویان خواهد بود.

-7 کارمزد دریافتی از دانشجویان سالیانه چهار درصد بوده و بصورت زیر محاسبه می شود.

الف-  کارمزد طول دوره دریافت وام تا زمان شروع بازپرداخت بصورت روزشمار محاسبه می شود:

4 × وام شهریه× (تعداد روزهاي مورد استفاده از وام طی نوبتهاي وام) = کارمزد طول تحصیل

100                                                   365

* تبصره: با توجه به نیمسال پرداخت وام، شروع محاسبه روزشمار کارمزد براي نیمسال اول 1/7/( اول مهرماه) و نیسمال دوم 15/11( پانزدهم بهمن ماه ) می باشد .

-8 چنانچه بعد از واریز وام شهریه به حساب دانشگاه، بلافاصله وضعیت تحصیلی دانشجو به انصرافی، اخراجی یا فارغ التحصیلی تغییر یابد دانشگاه ملزم به برگشت وامهاي شهریه به حساب صندوق رفاه دانشجویان خواهد بود و دانشجو نیز باید کارمزد وام را پرداخت نماید.

دستورالعمل نحوه محاسبه کارمزد تأخیر بازپرداخت تسهیلات دانشجویی

با توجه به لزوم پرداخت به موقع بدهی هاي تسهیلات رفاهی دانشجویی توسط دانش آموختگان مؤسسات آموزش عالی درنهمین جلسه هیأت امناء صندوق رفاه دانشجویان مورخ در سال 78 مقرر گردید که به میزان باقیمانده بدهی افرادي که در زمان مشخص شده براي پرداخت اقدام ننموده اند مبلغی با عنوان کارمزد تأخیر با شرایط زیر به باقیمانده بدهی اضافه گردد.

ماده 1- به منظور تسریع در عملیات بازپرداخت بدهی و ترغیب بدهکاران براي پرداخت به موقع به میزان کل بدهی مبلغی به عنوان کارمزد تأخیر (درصورت تعویق در بازپرداخت) اضافه خواهد شد.

ماده 2- میزان کارمزد تأخیر به ازاء مدت تعویق، طبق محاسبه زیر بر مبناي نرخ 12 % به میزان قسط معوق اضافه می گردد.

(مدت تعویق) × 12 × (میزان قسط معوقه) = میزان کارمزد تأخیر

36000

تذکر 1- مدت تعویق عبارت است از روزهاي سپري شده از زمان مقرر براي پرداخت هر قسط از بدهی، تازمان محاسبه.

تذکر 2- میزان قسط معوق عبارت است از مبلغ قسط تعیین شده به صورت ماهانه.

ماده 3- کارمزد تأخیر شامل افراد زیر میگردد:

الف دانش آموختگان داراي دفترچه اقساط که تاریخ سررسید قسط آنان بیش از سه بار به تعویق افتاده است.

ب- منصرفین ، تارکین و محرومین ازتحصیلکه از بازپرداخت کل بدهی (طبق مقررات مربوط) استنکاف نموده اند.

ج- متقاضیان تعویق بدهی به بعد از فراغت از تحصیل مقطع بعدي، در صورت عدم رعایت وقفه تحصیلی مجاز(یکسال)

تذکر: در صورت عدم پرداخت یکجاي بدهی قبلی، میزان جریمه براي صدور دفترچه اقساط جدید به صورت نقدي اخذ خواهد شد.

ماده 4- مبلغ کارمزد تأخیر به حساب درآمد اختصاصی صندوق واریز خواهد گردید.

تذکر: میزان کل بدهی دریافتی وکارمزد تأخیر به طور مجزا در نامه هاي صادره تسویه حساب درج خواهد گردید.

ماده 5- کلیه فارغ التحصیلانی که بدهی خود را یکجا پرداخت نمایند از پرداخت جریمه دیرکرد معاف میشوند.

 
بيمه، وام

بيمه

1- بيمه حوادث: كليه دانشجويان در طول سال تحصيلي  تحت پوشش بيمه حوادث مي باشند حداكثر سقف پرداخت اين نوع بيمه 7000.000 ريال مي باشد.

2- بيمه ايرانيان: كليه دانشجوياني كه تحت پوشش هيچگونه بيمه خدمات درماني نيستند مي توانند با استفاده از تخفيف دانشجوئي تحت پوشش بيمه ايرانيان قرار گيرند.

وام، تسهيلات دانشجوئي

1- انواع وام هايي كه به دانشجويان دوره روزانه  تعلق مي گيرد عبات است از:

وام مسكن( ويژه دانشجوياني كه بومي شهر محل تحصيل خود نمي باشند)

وام وديعه مسكن( ويژه دانشجويان متاهل غير بومي كه در شهر محل تحصيل خود خانه اجاره نموده اند)

وام ضروري كه به موارد ذيل تعلق مي گيرد.

بيماري، خريد وسايل كمك آموزشي، خريد عينك، پايان نامه

2- به دانشجويان دوره شبانه فقط وام شهريه تعلق مي گيرد كه به حساب شهريه دانشگاه واريز مي گردد.

تذكر:

*مبلغ همه وام هايي كه ذكر شد به ميزان اعتبار اختصاص يافته از طرف صندوق رفاه وزارت علوم به دانشگاه بستگي دارد.

* كليه وام هاي به دانشجوياني تعلق مي گيرد كه سنوات تحصيل آنان پايان نيافته باشد.

 
تسويه حساب

نحوه تسویه حساب صندوق رفاه دانشجویان

دانشجوياني كه از تسهيلات صندوق رفاه دانشجويان استفاده نموده وموفق به پايان دوره تحصيلي خود
شده اند ، پس  از فراغت از تحصيل  بايستي نسبت به پرداخت كل بدهي به حساب صندوق رفاه و يا اخذ دفترچه اقساط  اقدام نمايند .

زمان تعيين تكليف بدهي براي كليه دانشجويان ( مشمول و غيرمشمول) حداكثر 9 ماه پس از فراغت از تحصيل مي باشد . درصورتي كه پس از مدت 9  ماه براي گرفتن دفترچه قسط مراجعه شود ، بدهي قابل تقسيط نبوده و دانشجو مي بايست كل بدهي را يكجا پرداخت نمايد.

1- دانشجو باید مبلغ 10% از كل بدهي  خود را (به غیر از ودیعه مسكن كه باید یكجا واریز شود) به حساب آن صندوق واریز و مابقی بدهی را به صورت تقسیط پرداخت نماید.

2- دانشجویان مقاطع کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد

الف )این دانشجویان باید قبل از مراجعه به صندوق رفاه اگر در مقطع قبلی از وام استفاده نموده اند جهت تعیین وضعیت وصدور دفترچه قسط اقدام نمایند.

ب ) تسویه حساب مقطع قبلی ویا دفترچه پرداخت قسط خودرا همراه داشته باشند

3- به مبلغ وام شهریه دانشجویان 4% کارمزد تعلق می گیرد که زمان محاسبه آن از شروع نیمسال تحصیلی دریافت وام تا شروع بازپرداخت می باشد ،در نتیجه به همراه مبلغ وام به صورت اقساط بازپرداخت خواهد شد.

4- دانشجويان انصرافي ، تارك تحصيل و اخراجي ملزم به بازپرداخت كامل و يكجاي كل وام هاي دريافتي و هزينه هاي مربوط به استفاده از خوابگاه دانشجويان مي باشد .

5- وديعه مسكن ،جریمه خوابگاه وساکنین خوابگاه بعد از سال تحصيلي 87-86  مي بايست بدهی خود را بطور يكجا در زمان فارغ التحصيلي واريز گردد.

6- دانشجویانی نوبت دوم ورودی سال 83 به ماقبل  که از بانک صادرات وام دریافت کرده اند باید جهت گرفتن معرفی نامه جهت تسویه با بانک اقدام نمایند

7- دانشجویانی که از شورای صنفی بن کتاب دریافت نموده اند بایستی نسبت به پرداخت کل بدهی خود اقدام نمایند.

 
رئيس و كاركنان اداره رفاه دانشجوئي

اداره رفاه دانشجويان زير مجموعه اداره كل امور دانشجويي مي‌باشد. اين اداره پل ارتباطي بين دانشگاه و صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم جهت ارائه خدمات و تسهيلات رفاهي به دانشجويان است. صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم ضمن پرداخت تسهيلاتي نظير وام كمك هزينه تحصيلي، وام مسكن، وديعه مسكن متاهلي، وام ضروري، وام بيمه و ... در قالب آئين‌نامه و مقررات خاص خود، اقدام به تامين بخشي از تجهيزات مورد نياز خوابگاه‌ها و سلف‌سرويس و نيز پرداخت يارانه‌هاي گوناگون به دانشگاه مي‌نمايد تا بتواند بخشي از هزينه‌هاي سنگين حوزه خدمات دانشجويي را تامين نمايد.

رئيس اداره رفاه دانشجوئي :

اعظم السادات میردهقان                شماره تماس: 31233624

نام و نام خانوادگي

پست سازماني

شماره تماس

فیروز سویدا

كارشناس رفاه دانشجویی پردیس فنی ومهندسی

31232658

حمید صفار

كارشناس رفاه پردیس علوم انسانی

31233238

اکبر عباسی شوازی

كارشناس رفاه دانشجویی پردیس علوم پایه

31232611

مهددی دهقان چناری کارشناس رفاه دانشجویی 31233624
 
اداره رفاه دانشجويان

 

 


 

منوی اصلی

مطالب مفید

نظر سنجی

اداره امور خوابگاهها

------------------------------------

اداره تربیت بـدنی

------------------------------------

اداره تغذیه و سلف سرویس